Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2019-01-27

 

1. Vasario 2 d. - šeštadienį - Grabnyčios, Kristaus Paaukojimo šventė liturgijoje. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Grabnyčių dieną šv. Mišiose katedroje 12 val. dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis. Kviečiame dalyvauti.  

 Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios.

 Grabnyčių žvakės tradiciškai buvo naudojamos uždegti prie mirusiojo ar gresiant mirties pavojui. Mirtis asocijuojasi su tamsa, nežinomybe, kaip ir pats žodis „grabnyčios“ sietinas su grauduliu, neviltimi; tačiau deganti pašventinta žvakė krikščioniui yra Kristaus pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis - išsklaidantis graudulį, neviltį.

 

2. Vasario 10 d., sekmadienį, 10 val. Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir skaitoma gauta Popiežiaus Pranciškaus Brevė. Šiuo Popiežiaus dokumentu skelbiama Palaimintojo garbė, išvardijami nuopelnai ir dorybės, kviečiama jomis sekti. Po šv. Mišių - koplyčioje bus meldžiamasi Palamintojo Teofiliaus litanija ir teikiamas palaminimas su relikvija. Kviečiame dalyvauti (atkreipiame dėmesį, kad tą sekmadienį sumos šv. Mišių - 12 val. nebus), pl. - žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;893

 

Klebonas