Skelbimai Kaišiadorių katedroje – Didžioji savaitė ir Velykos (2017)

 1. Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui:

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios katedroje - 10 val. (Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais; kunigai tą dieną atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami sakramentų šventimui skirti aliejai).

- Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

- Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val.; po to katedroje vyks Kryžiaus kelio pamaldos – joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai. Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių, be to pamaldose bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

- Didįjį šeštadienį kviečiame parapijiečius popietiniu laiku (po 12 val.) aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento. 

- Didįjį šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val. (į pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui ir indą su vandeniu, kurį pašventins apeigų metu - pasišlakstymui).

- Velykų iškilmės I dieną - ateinantį sekmadienį - iškilmingos šv. Mišios - 8 val. Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 ir 18 val. Kviečiame dalyvauti.

 2.  Kiti skelbimai:

 - Per Velykas katedroje bus daroma rinkliava, skirta  arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Iš anksto dėkojame aukotojams.

- Šiemet per Velykas eucharistinės procesijos katedroje, kaip įprasta, nebus dėl vykstančių statybos ir remonto darbų šventoriuje.

Klebonas