Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje – 2019-03-03

 

Dėl Pelenų dienos

Šį trečiadienį - Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios katedroje – 8.30, 10 ir 18 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val., taip pat Atgailos pamaldose apie kurias bus paskelbta vėliau. Velykos šiemet – balandžio 21 d.

Klebonas