Skelbimai katedroje 2016-11-13

1. Lapkričio 13 - 20 dienomis Aušros Vartuose Vilniuje vyks Gailestingumo Motinos atlaidai.  Lapkričio 16 d., 15 val. Aušros vartuose bus meldžiamasi už Kaišiadorių vyskupiją (Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupas emeritas). Pagrindinė atlaidų diena – lapkričio 20 d. Mišias 11 val. transliuos Lietuvos televizija. Atlaidų tvarkaraštis paskelbtas katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti.

2. Ateinantį sekmadienį Bažnyčia švęs Kristaus Karaliaus liturginę iškilmę ir užbaigs šiuos – Bažnyčios metus. Kristaus Karaliaus liturginės iškilmės dieną baigiasi Gailestingumo Jubiliejaus metai, prasidėję 2015 m. gruodžio 8-ąją. Popiežius Pranciškus, skelbdamas Jubiliejinius metus sakė, kad jie turėtų būti Bažnyčiai malonės metais ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Užbaigiant šį jubiliejų ir užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Popiežius kviečia būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg. Misericordiae Vultus)...

Kaišiadorių katedroje Gailestingumo Jubiliejaus durys bus užvertos šį sekmadienį – lapkričio 13 d.  

3. Lapkričio 22 d. (antradienį) 18 val. Kaišiadorių kultūros centras kviečia į vakarą, pavadintą „Iš kasdienybės į adventą“. Renginyje dalyvaus – Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas „Žilvita“ ir sertifikuota amatininkė Jurgita Treinytė. Kviečiame dalyvauti.  

Klebonas