SKELBIMAS

      

   

   Rašomos Šv. Mišios Vėlinių Oktavai, kurios bus aukojamos lapkričio 1- 8 dienomis. 

Galite užsirašyti po Šv. Mišių bažnyčioje arba atėjus į parapijos raštinę (tik ne telefonu).

Parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius