SKELBIMAS DĖL ŠV. RAŠTO PASKAITOS PER VĖLINES

      Šį ketvirtadienį - lapkričio 2 d. (Mirusiųjų atminimo diena - Vėlinės) - Šv. Rašto paskaitos nebus.