Šventasis Tėvas prašo kartu su juo melstis sausio mėnesį už taiką ir teisingumą

Šventasis Tėvas prašo kartu su juo melstis, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.
"Susipriešinusiame ir susiskaldžiusiame pasaulyje raginu kurti susitaikinimą ir brolybę tarp tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių. Tikėjimas mus įkvepia skleisti taikos, darnos ir bendro gėrio vertybes. Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą."