VYSKUPAS NOMINATAS A. JUREVIČIUS: SUTEIKTI VISUOMENEI GYVYBĘ BŪNANT KARTU

Praėjusią savaitę iš Vatikano sulaukėme žinios, kad popiežius Pranciškus Lietuvai paskyrė naują vyskupą. Vasaros pabaigoje monsinjoras Algirdas Jurevičius (g. 1972) bus įšventintas Kauno vyskupu augziliaru ir talkins Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui.

Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras ir ekonomas A. Jurevičius sugrįš į jam brangų Kauną, kur studijavo kunigų seminarijoje, vėliau – Vytauto Didžiojo universitete.

Paskirdamas A. Jurevičių vyskupu popiežius jam suteikė Materianos – istorinės vyskupijos dabartinio Tuniso teritorijoje – titulą. Kiekvienam vyskupui reikalinga vyskupija, todėl tradiciškai augziliarams priskiriamos jau nebeegzistuojančios vyskupijos.

Pagrindinė vyskupo užduotis, anot A. Jurevičiaus, yra tarnauti Dievo tautai, savo tikėjimu liudyti Kristaus Evangeliją. „Mes patarnaujame, kad pasauliečiai kuo geriau atliktų krikščioniškas pareigas, dirbdami savo srityse. Šios pareigos susijusios su administravimu, tačiau geriausiai Viešpaties jam patikėtą misiją ganytojas vykdo būdamas kartu su savo ganomaisiais“, – sakė jis, lankydamasis „Bernardinai.lt“ redakcijoje. Žr. Bernardinai.lt