Aktualu

Kviečiame registruotis į MALDOS IR PARAMOS AKCIJĄ – ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS

 

Akcijos tikslas

Padėti įsijungti kuo daugiau žmonių į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka.

 

Mes visi kartu

Pasitikėdami Dievu, užsikrėtimų ir mirčių statistiką galime atsverti malda, palaikymu, viltimi ir vienybe pildydami Šviesos žemėlapį.

 

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams

MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI,

   Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti.

Puslapiai