Aktualu

Kaišiadorių katedroje Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos lapkričio 13 d. – sekmadienį

    Lapkričio 13 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Kaišiadorių katedroje sakė, kad šis malonės metas – Jubiliejaus metai buvo skirti ir skatino mūsų liudijimą padaryti stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Baigiantis šiems metams, Kaišiadorių vyskupas atkreipė dėmesį į Popiežiaus kvietimą būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg.

Kaišiadorių bibliotekoje įvyks knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas 2016-10-06

 

Ketvirtadienį, spalio 6 d. 17 val. Kaišiadorių  bibliotekoje įvyks knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Renginyje dalyvaus autorė Ramunė Sakalauskaitė.

 

Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Žolinės šventimas Pivašiūnuose (2016 m. rugpjūčio 14-22 d.)

Jubiliejinių Gailestingumo metų Žolinės atlaidai Pivašiūnuose turėjo jaunatvišką įžangą, nes rugpjūčio 9 d. Varkalėse prasidėjo jau tradiciniu tapusi jaunimo stovykla ir piligriminis žygis į Pivašiūnų šventovę. Stovyklos metu buvo gilinamasi į Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dvasinį palikimą, todėl trijų dienų stovyklavimą vienijo Dievo tarnui ypač svarbus šūkis „Būk valia Tavo!“.

Puslapiai