Aktualu

Kaišiadorių bibliotekoje įvyks knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas 2016-10-06

 

Ketvirtadienį, spalio 6 d. 17 val. Kaišiadorių  bibliotekoje įvyks knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Renginyje dalyvaus autorė Ramunė Sakalauskaitė.

 

Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Žolinės šventimas Pivašiūnuose (2016 m. rugpjūčio 14-22 d.)

Jubiliejinių Gailestingumo metų Žolinės atlaidai Pivašiūnuose turėjo jaunatvišką įžangą, nes rugpjūčio 9 d. Varkalėse prasidėjo jau tradiciniu tapusi jaunimo stovykla ir piligriminis žygis į Pivašiūnų šventovę. Stovyklos metu buvo gilinamasi į Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dvasinį palikimą, todėl trijų dienų stovyklavimą vienijo Dievo tarnui ypač svarbus šūkis „Būk valia Tavo!“.

Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija (2016-05-31)

Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 579, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2016 m. gegužės 31 d., Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje, savo dekretu įsteigė pašvęstojo gyvenimo institutą Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją ir patvirtino kongregacijos konstituciją. Naujai įsteigta kongregacija yra apaštalinį ir kontempliatyvų gyvenimo būdą derinanti karmelitiško dvasingumo moterų vienuolija, įsikūrusi Krikštėnų parapijoje (Ukmergės rajone), Kaišiadorių vyskupijoje.

Puslapiai