Aktualu

Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu.

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už tikinčiuosius pasauliečius

 

Pasauliečiai yra pirmosiose Bažnyčios gretose, būdami ištikimi Evangelijos tiesai duoda pavyzdį kaip liudyti tikėjimą solidarumo darbais. Esame dėkingi pasauliečiams, kurie rizikuodami, nebijodami, padeda neprarasti vilties vargstantiems ir atstumtiems žmonėms. Šį mėnesį melskimės, kad pasauliečiai vykdytų krikštu gautą savo specifinę misiją, savo kūrybingumu atsiliepdami į dabartinio pasaulio iššūkius.

Kauno arkivyskupas palaimino pal. Teofiliui Matulioniui dedikuotą koplyčią Sankt Peterburgo Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (2018 04 25–26)

 

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kelionėje į Sankt Peterbugą (kur vyko Lietuvių dienos) aukojo šv. Mišias ir palaimino pal. T. Matulioniui dedikuotą koplyčią Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šiame mieste.

Visą straipsnį skaitykite: KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Puslapiai