Mintys, Mąstymai, Maldos

KARTU SU MARIJA KONTEMPLIUOTI KRISTAUS VEIDĄ

                             

                                               Pompėjaus  Rožinis

 

 

                                                                                      2003m.  spalis

                                                                  

 

                                                                                      DŽIAUGSMO   SLĖPINIAI

 

IŠGYDYMO MALDOS

Jėzau, Tu esi Gydytojas,
aš esu sergantis...
Tu esi gailestingas,
aš esu vargšas...

 

IŠGYDYMO MALDOS

                          ...Aklasis ėmė garsiai šaukti:

Jėzau, Dovydo Sūnau,
pasigailėk manęs!..

Vardan Dievo,Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui Tėvui...

Tikiu ...

Puslapiai