Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku

 

Kaip nurodo Apaštalų Sostas, kur dėl epidemijos yra suvaržytas žmonių judėjimas ir uždrausti vieši susibūrimai, Didžiosios savaitės ir šv. Velykų iškilmės liturgija 2020 m. bus švenčiama be žmonių. Prašoma tikinčiųjų dvasiškai jungtis į bendrą maldą, sekti pamaldų transliacijas per komunikavimo priemones - tiesiogines (ne įrašus).

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams

MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI,

   Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti.

Puslapiai