BIRŽELĮ MELDŽIAMĖS

 

ŠVENTOJO TĖVO intencija – kad kunigai savo kukliu elgesiu ir nuolankiu gyvenimu solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.

ARKIVYSKUPIJOS intencija – kad Šventoji Dvasia perkeistų mūsų širdis ir žvilgsnius, ir mes atpažintume Dievą, gyvenantį mūsų namuose, gatvėse, aikštėse ir kiekviename žmoguje. 

Per Atvelykį bus atidengta Gailestingumo durų plyta Kaišiadorių katedroje

 

Ateinantį sekmadienį - balandžio 28 d. - per Atvelykį - Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje 10 val. bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo gailestingumo koplyčiai, kur išstatytos pagarbinimui Dievo gailestingumo apaštalų – šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II, šv. sesers Faustinos ir pal. kunigo Mykolo Sapočkos relikvijos.

Puslapiai