Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio šventė ir Popiežiaus Pranciškaus Brevės, pripažįstančios Teofilių Palaimintuoju, paskelbimas Kaišiadorių katedroje (2019-02-10)

2019 m. vasario 10 d., sekmadienį, Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir skaitoma gauta Popiežiaus Pranciškaus Brevė.

"Žmogiškųjų išteklių svarba sielovadoje" - projektas, kurį 2019 m. įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

 

Projekto, kurį įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras, tikslas - stiprinti Kaišiadorių vyskupijos sielovadininkų - kunigų, sielovados darbuotojų parapijose, dekanatų koordinatorių - dvasines, profesines kompetencijas bei bendruomeniškumą.

Puslapiai