Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarka 2017 metais

   Artėjant Šv. Kalėdoms daugeliui kyla klausimų: ar šiais 2017-aisiais metais, kai Kūčios švenčiamos sekmadienį, pakanka dalyvauti sekmadienį vienose šv. Mišiose, ar būtina sekmadienį laikytis pasninko. Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas parengė šių klausimų paaiškinimus.

LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką. 

Adventas – keturių savaičių laikotarpis, skirtas pasirengti Kalėdoms, Kristaus gimimo šventei.

Vėl šypsotis

   Tremtis buvo dramatiškas Izraelio istorijos momentas, kai žmonės prarado tėvynę, laisvę, orumą ir net pasitikėjimą Dievu. Jie jautėsi apleisti ir be vilties. Tačiau štai nuskamba pranašo raginimas, vėl atveriantis širdį tikėjimui. Dykuma yra vieta, kurioje sunku gyventi, tačiau būtent ten galima keliauti, grįžti ne tik į tėvynę, bet ir pas Dievą, vėl turėti viltį ir šypsotis.

Puslapiai