Kaišiadorių katedroje Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos lapkričio 13 d. – sekmadienį

    Lapkričio 13 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Kaišiadorių katedroje sakė, kad šis malonės metas – Jubiliejaus metai buvo skirti ir skatino mūsų liudijimą padaryti stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Baigiantis šiems metams, Kaišiadorių vyskupas atkreipė dėmesį į Popiežiaus kvietimą būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg.

Skelbimai katedroje 2016-11-06

1. Šiais, Jubiliejiniais Gailestingumo metais, lapkričio 6 d. – šį sekmadienį Visuotnė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Šia proga, bažnyčiose (bus) skaitomas Lietuvos vyskupų kreipimasis – laiškas, kuriame esame kviečiami atrasti drąsos mylėti artimą gailestingąją meile: pagal galimybes aplankyti nuteistuosius ir jų artimuosius, globoti nukentėjusius, užtarti juos malda ir taip kurti taikesnę mūsų aplinką.

Lietuvos jaunimo dienos 2017

Ei, mielas jaunime, ar žinot, kad Lietuvos jaunimo dienos vyks JAU kitais metais?
KUR? Vilniuje!
KADA? Birželio 23-25 dienomis!

Su dideliu džiaugsmu norime pristatyti LJD’17 logotipą, kuris vizualiai atspindi artėjančių jaunimo dienų pagrindinę temą - “Tiesa padarys jus laisvus” - Jn 8, 31-42

Puslapiai