Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-09-09

 

Kaip buvo skelbta, rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Tai istorinis įvykis Lietuvoje.

Iš anksto atkreipiame dėmesį, kad rugsėjo 23 d., sekmadienį, katedroje nebus švenčiamos Mišios, nes šios parapijos kunigai privalės dalyvauti Mišiose ir susitikime su Popiežiumi Kaune. Mišios taip pat nebus švenčiamos ir aplinkinėse parapijose.

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2018-08-31)

 

- Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru (plg. Kan. 475). Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas.

- Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso - bylos Postulatoriumi (plg. Konst. "Divinus Perfectionis Magister"). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro pareigas lietuvių sielovadoje.

Puslapiai