Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-01-29

Šį ketvirtadienį - vasario 2 d. - Bažnyčia švęs Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje, pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Grabnyčių dieną 10 val. šv. Mišias katedroje celebruos Kaišiadorių vyskupas emeritas, dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis. Kviečiame dalyvauti.  

Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2017-01-15

1. Šiandien - sausio 15 d. - minima  Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Bažnyčia, paraginta popiežiaus Pranciškaus, šią dieną kviečia melstis už nepilnamečius migrantus, kurie yra labiausiai pažeidžiami ir bebalsiai. Atkreipdamas dėmesį į nepilnamečius, Popiežius sako, kad jie mažiausi tarp mažiausiųjų, kad jie lengvai gali tapti, o ir tampa grubių žmogaus teisių pažeidimų – išnaudojimo aukomis.

Dėl mons. R. Jurkevičiaus - Kaišiadorių parapijos klebono kunigystės sukakties

2017 m. sausio 1 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos Mišios už Kaišiadorių parapijos kleboną - monsinjorą dek. Rimvydą Jurkevičių, kunigystės 25-mečio sukakties - jubiliejaus proga. Kviečiame dalyvauti Mišiose ir pasimelsti dėkojant Dievui už kunigystės tarnystę, meldžiant naujų dvasinių pašaukimų.

Puslapiai