Skelbimai

Skelbimai katedroje 2016-11-06

1. Šiais, Jubiliejiniais Gailestingumo metais, lapkričio 6 d. – šį sekmadienį Visuotnė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Šia proga, bažnyčiose (bus) skaitomas Lietuvos vyskupų kreipimasis – laiškas, kuriame esame kviečiami atrasti drąsos mylėti artimą gailestingąją meile: pagal galimybes aplankyti nuteistuosius ir jų artimuosius, globoti nukentėjusius, užtarti juos malda ir taip kurti taikesnę mūsų aplinką.

Kaišiadorių katedroje pastoviam garbinimui bus išstatyta pal. Mykolo Sopočkos relikvija 2016-10-16

     Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje šių metų spalio 16 d. pastoviam garbinimui bus išstatyta pal. Mykolo Sopočkos relikvija. Šia proga, 10 val. šv. Mišias katedroje, kartu su Kaišiadorių vyskupu, celebruos svečias iš Balstogės arkivyskupijos – Jo Ekscelencija arkivyskupas Edward Ozorowski. Po pamaldų pal. Mykolo Sopočkos relikvija, atvežta iš Balstogės, kur ilsisi palaimintojo palaikai, bus patalpinta Dievo gailestingumo koplyčioje - šalia šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos Kovalskos relikvijų.

Kaišiadorių parapijos Gailestingumo metų piligriminė kelionė 2016-10-15

 

Pažymint  Jubiliejinius Dievo Gailestingumo metus keliaujame, lankydami Gailestingumo duris.

Kelionės data: 2016 m. spalio 15 d. (šeštadienį) , pradžia  8.00 val. – pabaiga 18.00 val.

Lankymo vietos:  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo bazilika, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, Paberžės bažnyčia, Tėvo Stanislovo muziejus ir kapas.

Puslapiai