Skelbimai

SKELBIMAS 2016-05-29

Ateinantį, pirmąjį birželio penktadienį - birželio 3 d. -  parapijos Moterų maldos grupelė kviečia visus į Šlovinimo pamaldas, kurios vyks katedroje po Mišių vakare – 19 val. Pamaldų metu adoruosime Švč. Sakramentą, giedosime Dievo šlovinimo giesmes, klausysimės Dievo žodžio ir melsimės padėkos Dievui malda...

Skelbimas 2016-05-22

Ateinantį sekmadienį - gegužės 29 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė Devintinių procesija katedros šventoriuje; kviečiame dalyvauti! 

Klebonas

Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2016-04-24

1. Paskutinį balandžio sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Dar 1998 m. Lietuvos Vyskupai, atsiliepdami į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose - paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas.

Puslapiai