KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ (ŠEŠTINĖS). ŠV. MIŠIOS (2022-05-29)