Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintana homilija sakyta Kaišiadorių katedroje, 2018 birželio 17 d.