Atsinaujinimo diena „Dvasios ugnis. Laukiame popiežiaus Pranciškaus“ Kaune (2018 04 22)

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje renginyje su keliais tūstančiais dalyvių iš visos Lietuvos VDU Didžiojoje salėje konferenciją, be to, vedė Rūta Šalaševičienė, įstabių liudijimų sakė jauni vilniečiai, o visi dalyviai galėjo dalyvauti šlovinime su „Gyvaisiais akmenimis“, karštai šauktis Šventosios Dvasios atėjimo į savo tarpą su jaunųjų šlovintojų grupe „Naujas kraujas“ iš Vilniaus bei dienos pabaigoje drauge švęsti sekmadienio Eucharistiją.

Šventosios Dvasios malonė tarsi skraidina...

Konferenciją „Jis krikštys jus šventąja Dvasia ir ugnimi“ Rūta Šalaševičienė pradėjo nuo šv. Jono Krikštytojo misijos – ruošti žmones tam, kurį laikė didesniu už save, – Jėzaus Kristaus atėjimui. Šv. Jonas Krikštytojas pats buvo gyvoji žinia, skelbiama savo gyvenimu. Šios žinios esmė – krikštas, tai yra panardinimas Dieve, į dieviškąjį gyvenimą.

Visą straipsnį galima rasti čia.