Kauno arkikatedroje – vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai (2018-08-19)

Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki dabar buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Šventasis Tėvas, artėjant apaštališkajai kelionei Baltijos kraštuose, liepos 2 d. padovanojo Lietuvai naują vyskupą – nominavo monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Nepriklausomybės metais tai penktasis Kauno arkivyskupijos augziliaras. Kauno arkikatedroje vyskupo šventimai vyko po 15 metų pertraukos, kai buvo įšventintas dabartinis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Visą straipsnį galima skaityti čia.

Filmuotą medžiagą galima surasti čia.