PRANCIŠKUS kelionė po Baltijos šalis...

Popiežiaus PRANCIŠKAUS kelionę po Baltijos šalis aprašo ir iliustruoja Apaštalų Sostas - žiūrėti šiuo adresu - Santa Sede - Viaggio Apostolico...