Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2024-01-28

 

1. Ateinantį penktadienį - vasario 2 d. - Bažnyčia švęs Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje; pamaldos katedroje – 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios.

Šios žvakės tradiciškai buvo naudojamos uždegti prie mirusiojo ar gresiant mirties pavojui. Deganti pašventinta žvakė krikščioniui yra Kristaus pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, išsklaidantis graudulį, neviltį, taip pat simbolizuoja krikščionį – šviečiantį gerais darbais, gyvenimu pagal Evangeliją.

 

2. Ateinantį šeštadienį Bažnyčia minės šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Tą dieną pamaldose bus šventinamos Blažiejaus žvakės ir meldžiama šventojo užtarimo, ypač sveikatos sergantiems gerklės ligomis; pamaldos katedroje – 10 ir 18 val.