Kontaktai

 

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija

Brazio g. 6, LT-56121 Kaišiadorys, tel.: (8-346) 52404, mob. tel.: 8-655-25502, el. paštas: kaisiadoriup@gmail.com

Į. k. 191242014, Luminor bankas, A.s. LT044010040500071006

 

Kleb. dek. mons. Rimvydas Jurkevičius. Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel. 8-615-29005

 

Rez. mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius:  2018 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.  Šventimų - konsekravimo vyskupu iškilmės vyko rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje. 

Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru. Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas.

Rez. bažn. t. lic. Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas. Kęstučio g. 30, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel.: 8-682-13512, d. tel.: (8-346) 52208 

 

Kun. Mindaugas Grenda. Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel.: 8-620-25214, el. paštas: grendis@gmail.com

 

Svetainės administratorius: savanoris Dalius Šatrauskas. Mob. tel. 8-686-32077, 8-645-46597, el. paštas: dalius.sat@gmail.com