LAISVĖS GYNĖJŲ IR KRAŠTO SAVANORIŲ PAGERBIMAS, 2019-01-12