Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2016-11-27

 

Dėl Advento laiko...
Šį sekmadienį prasideda Advento laikas ir Nauji liturginiai - Bažnyčios metai. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – skirti daugiau dėmesio dvasiniam gyvenimui – maldai, atlikti išpažintį, neapleisti gerų darbų artimui...

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos... Rarotų mišiose taip pat bus uždegama iškiliau pastatyta žvakė, simbolizuojanti Nekaltąją Išganytojo Motiną, pagimdžiusią žmonijai Išganytoją.

Advento metu po šv. Mišių katedroje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms (aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui).

Dėl akcijos Gerumas...
Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą!

Dėl Liturginių valandų maldos...
Kaišiadorių Neokatechumenato kelio bendruomenė kviečia parapijiečius per adventą kasdien kartu kalbėti Liturgines Dievo tautos valandas - Rytinę maldą. Šiai maldai kviečia atvykti į Vyskupijos sielovados centrą - Birutės g. 9, kiekvieną darbo dieną (pirmadienį – penktadienį); maldos pradžia – ryte 6:30 val. – prieš pardedant dienos darbus.  

Klebonas