Skelbimai Kaišiadorių katedroje - dėl pamaldų Naujųjų metų šventėje

 

Gruodžio 31 d. - padėkos pamaldos už praėjusius metus - Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios katedroje - 22 val. - transliuos Marijos radijas, pamokslą sakys mons. Alg. Jurevičius.

Naujųjų 2018- tųjų metų 1 dieną šv. Mišios katedroje - 10, 12 ir 18 val. Sausio 1 d. Bažnyčia iškilmingai pagerbia Švč. M. Mariją - Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama Pasaulinė taikos diena. Kviečiame dalyvauti!  

Klebonas