ŠVĘSKIME VIEŠPATIES GIMIMĄ DRAUGE DALYVAUDAMI ŠV. MIŠIOSE