Aktualu

BIRŽELĮ MELDŽIAMĖS

 

ŠVENTOJO TĖVO intencija – kad kunigai savo kukliu elgesiu ir nuolankiu gyvenimu solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.

ARKIVYSKUPIJOS intencija – kad Šventoji Dvasia perkeistų mūsų širdis ir žvilgsnius, ir mes atpažintume Dievą, gyvenantį mūsų namuose, gatvėse, aikštėse ir kiekviename žmoguje. 

Puslapiai