Mintys, Mąstymai, Maldos

MOKĖTI MYLĖTI

Žmonės, kurie moka mylėti, pasaulį padaro gražų. Ne mokslininkai, ne ekonomistai ar politikai yra labiausiai vertinami: svarbiausi žemės žmonės yra tie, kurie yra iš tikrųjų geri. Mat jie moka duoti žmonėms tai, kas žmonėms  reikalingiausia – gerumą.

Kas atneša gerumą, tas perduoda taiką, saugumą, jėgą, nes atneša Dievą.

TIKĖTI GERUMU

KOKIA IŠEITIS?

Štai keli juodosios kronikos faktai: Palerme nužudytas mokytojas. – Grupė banditų šaudė ligoninėje, norėdami išlaisvinti savo bendrą: nušovė moterį, sėdinčią prie savo vyro lovos. – Jauna moteris nužudė savo vyrą, meilužį ir vaiką. – Bomba universitete: trys studentai sužeisti. Baisios žudynės Bolonijos geležinkelio stotyje…

MĄSTYMAS

Įsivaizduoju save priešais mirštantį Nukryžiuotąjį…

Žvalgausi į kitus žmones,

dalyvaujančius   Jo baisioje mirtyje:

abejingus sargybinius, žaidžiančius kauliukais…                                          

Jį užgauliojančius  priešus…

Raudančias moteris…

KARDINOLAS MARTY

Man patinka Bažnyčia, nes ji ragina rizikuoti – rizikuoti savo gyvenimu, meile!

Per savo narius ji kantriai neša savo kryžių, yra ištikima idėjai

Vietoj intelektualinio komforto ir privačios praktikos ji labiau vertina laisvą asmens įsipareigojimą absoliučiai meilei.

 

TRUMPAS ARSO KLEBONO GYVENIMO APRAŠYMAS

Šventasis Jean Marie Baptiste Vianney (Žanas Mari Batistas Vianė), labiau žinomas Arso Klebono vardu, gimė prieš pat Prancūsų revoliuciją, 1786 m. gegužės m., Dardilly  kaime netoli Liono, daugiavaikėje kaimiečių šeimoje. Ką tik gimusį, tą pačią dieną jį pakrikštijo ir davė jam vardą Jean-Marie Baptiste, šv.  Jono Krikštytojo ir Švenčiausiosios Dievo Motinos garbei.

Jau vaikystėje pasireiškė jo stiprus potraukis maldai, būdamas  ketverių metų, pradėjo su savo mama vaikščioti į bažnyčią, į pamaldas.

PERŽIŪRĖTI SAVO GYVENIMĄ

... Nesudėtingas būdas peržiūrėti savo gyvenimą Dievo akivaizdoje:

 

- Dievo akivaizdoje:  prieš pradedant sąžinės tyrimą, reikia kiek įmanoma aiškiau suvokti, kad esame Dievo akivaizdoje, kad Jis į mus žiūri ir mus myli. Dar nepradėjus galvoti apie save, reikia jausti ir  žinoti, kad Dievas mus stebi, ir pratintis žiūrėti į save taip, kaip Dievas mus mato ir mūsų nori.

 

FOUKAULDO MALDA

Tėve mano, aš atsiduodu Tau;

daryk su manimi, kas tik Tau patinka.

Ką  iš manęs bepadarytum, dėkoju Tau.

Esu pasirengęs viskam,

priimu viską,

kad tik Tavo valia

įvyktų manyje

ir visuose Tavo kūriniuose.

Nieko kito, mano Dieve, netrokštu.

Savo sielą atiduodu į Tavo rankas;

dovanoju ją Tau, mano Dieve,

su visa savo širdies meile,

nes myliu Tave,

ir mano meilė reikalauja save dovanoti,

į Tavo rankas save atiduoti

be išlygų;

su begaliniu pasitikėjimu,

HIMNAS MEILEI

Jei mokėtume anglų, prancūzų ir ispanų kalbas...

Jei turėtume  diplomą ir būtume labai išsilavinę, bet širdyje neturėtume meilės,

       neturėtume kuo pasidalyti.

Jei mokėtume įžvelgti būsimuosius įvykius,

galėtume numatyti istorijos eigą ir politinius bei ideologinius pokyčius,

jei suprastume politiką ir ekonomiką, domėtumėmės kultūriniais debatais ir daug žinotume,

net jeigu būtume ištikimi Viešpačiui, uoliai melstumėmės ir stengtumėmės eiti tiesiu keliu,

bet neturėtume meilės,

MALDA SENATVĖJE

ŠV. PRANCIŠKUS SALEZAS

 

MALDA  SENATVĖJE

 

Viešpatie, geriau už mane žinai, kad senstu ir ateis mano saulėlydžio diena.

Apsaugok mane nuo pasipūtimo, kad kiekviena proga ir tema kitus mokyčiau.

Išlaisvink mane  nuo tos didelės silpnybės – noro kitų žmonių gyvenimą tvarkyt.i

Puslapiai