CHORAI

 

Mišrus choras

Gieda: sekmadieniais 12:00 val. šv. Mišiose ir švenčių dienomis.

Vadovas : Daiva Pilkienė

El.p.: daivapil@gmail.com; tel.: 867537958

 

Jaunimo choras

Gieda: sekmadieniais 10:00 val. šv. Mišiose.

Vadovas: Jurgita Jašauskienė

El.p.: jasauskiene@gmail.com; tel.: 860251942

 

Moterų choras

Gieda sekmadieniais 8:00 val. ir proginėmis dienomis.

Vadovas: Andrejus Tomenko (pagrindinis vargonininkas, gieda kasdien)

El. paštas: andrejus.tomenko@gmail.com