Kontaktai

 

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija, Brazio g. 6, LT-56121, Kaišiadorys. Tel.: (8-346) 52404, mob. tel.: 8-655-25502 (skambinti: 10–12 val.  ir 13–17 val.), el. paštas: kaisiadoriup@gmail.com. Į. k. 191242014. Luminor bankas: A.S. LT044010040500071006.  Kaišiadorių kredito unija: A.S. LT60 5011 8000 1400 0343

 

Kleb. dek. mons. Rimvydas Jurkevičius. Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel. 8-615-29005

 

Kunigas Rolandas Bičkauskas paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru. Taip pat ir toliau reziduoja Jiezno parapijoje ir kartu eina parapijos klebono pareigas. Mob. tel.: 8-685-63473. Klebonija: Br. Bulikos g. 2, Jieznas, tel.: 8-319-57191

 

Rez. bažn. t. lic. Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas. Kęstučio g. 30, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel.: 8-682-13512, d. tel.: (8-346) 52208 

 

Kun. Mindaugas Grenda. Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys, mob. tel.: 8-620-25214, el. paštas: grendis@gmail.com

 

Parapijos internetinės svetainės ir "Facebook"  administratorius: savanoris Dalius Šatrauskas. Mob. tel. 8-686-32077, el. paštas: dalius.sat@gmail.com