Aktualu

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 2023 m. liepos 6 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Brangūs broliai ir sesės Kristuje!

Šiandienos skaitiniai kalba apie gyvenimo kelią, kuris veda į sėkmę, sveikatą ir galiausiai – į išganymą.

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2023-06-20)

 

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vievio parapijos vikaru.

Kun. Povilas TEKORIUS atleidžiamas iš Vievio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos administratoriumi.

Kun. Rokas PUZONAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Nedzingės ir Perlojos parapijų klebonu.

Puslapiai