Krikštas

 

Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite“ ( Mk 10,14).

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas" (Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1213).

Pasiruošimas Krikštui ir pats krikštijimas paprastai vyksta savoje (gyvenamosios vietos ) parapijoje. Tačiau esant teisėtai priežasčiai, galima krikštyti kūdikį kitoje parapijoje.

Krikštatėviams tenka svarbios pareigos. Jie įsipareigoja atlikti tėvų pareigas, jei vaikas liktų našlaitis, todėl patys turi būti pavyzdingi katalikai, priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. Turi turėti nors 16 metų.

Tėveliai, norintys pakrikštyti savo vaikus, prieš dvi savaites kreipiasi į parapijos kunigą.