NEOKATECHUMENINIO KELIO BENDRUOMENĖ

 

  • Neokatechumeninio kelio bendruomenė, patvirtinta Apaštalų sosto ir veikianti visame pasaulyje, susideda iš mažų bendruomenių parapijose, kurioms priklauso įvairaus amžiaus žmonės - Katalikų Bažnyčios nariai, savo misija skelbiantys Kristų tarp tikėjimą praradusių žmonių.

     

  • Vadovas – Romas Šalkauskas, mob. +370 620 67 016

  • Sielovadininkas – kun. Mindaugas Grenda (Kaišiadorys)