Ligonių sakramentas

 

Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu.  Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“. (Jok 5, 14-15).

Ligonių sakramentas teikiamas sunkiau (nebūtinai mirtinai) sergantiems tikintiesiems, kad jie sustiprėtų, pasveiktų, o jei jau yra laikas tikinčiajam iškeliauti iš šio pasaulio, kad jis iškeliautų Viešpaties paguostas ir vienybėje su Juo. Ligoniui atkritus ar susirgus kita liga, Ligonių patepimas gali būti pakartotas.

Ligonių patepimo sakramentą teikia tik vyskupas ar kunigas, išklausęs ligonio išpažinties.  Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga, atliekama šeimoje, ligoninėje ar bažnyčioje, teikiant šį sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei.

Esminė šio Sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) patepimas, palydimas sakramentą teikiančio kunigo maldos, kurioje prašoma ypatingos šio Sakramento malonės.

Ligonių sakramento ypatingos malonės vaisiai yra: ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui; paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus; nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu; sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga.

Šis sakramentas teikiamas parapijos ligoniams ir senyvo amžiaus žmonėms. Dėl ligonių sakramento teikimo reikia iš anksto tartis su parapijos kunigais.