Gegužės 19 d., per Sekmines, 17 val. Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas suteikė diakonato šventimus dviem Kaišiadorių vyskupijos klierikams – Tautvydui Dikčiui ir Broniui Jarukui (nuotraukos iš Pivašiūnų parapijos FB)