KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖS. PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS (2021-12-24, I dalis)