Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje. Šv. Mišios. Celebravo – Lietuvos vyskupai. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (2022-06-14 d. Nuotraukos Kosto Radlinsko) 2 dalis