ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES DIENOS ŠVENTIMAS KELIONĖJE (2023-06-16. Nuotraukos Žydronės Paškevičienės)