DĖL NEGIMUSIO KŪDIKIO LAIDOJIMO

Iki 2019 m.  Negimusių kūdikių palaikai buvo priskiriami medicininėms atliekoms ir tėvams palaikai nebuvo atiduodami.

2007 m. LVK (Lietuvos vyskupų konferencijos) kreipimasis į vyriausybę, kad kūdikiai, gimę iki 22 savaitės, nebūtų prilyginami medicininėms atliekoms.

2018 m. išleistas Sveikatos ministro įsakymas dėl per anksti gimusių kūdikių laidojimo: tėvai, parašę prašymą, gali prašyti atiduoti kūną ir jį palaidoti.

2019 m. išleistas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kad neišnešiotų ir gimusių kūdikių palaikai būtų atskirti nuo medicininių atliekų ir būtų laidojami.

Iš gydymo įstaigų kūdikius, gimusius iki 22 savaitės, tėvai turi pasiimti per 4 dienas. Tėvams palaikai atiduodami tik pateikus raštišką prašymą.

Tie palaikai, kuriuos tėvai atsisako paiimti, turi būti saugomi šaldymo kamerose ir kelis kartus per metus laidojami tam skirtose vietose.

2021-01-19 LVK nutarimas: „Svarstydami visuomenėje aptariamus netekties ir mirusiųjų laidojimo klausimus, ganytojai konstatavo atjautos, išklausymo ir psichologinės pagalbos patyrusiems netektį, ypač praradusiems kūdikį, svarbą. Vyskupai atkreipė dėmesį, kad dabar galiojančiame Laidotuvių apeigyno VIII skyriuje yra numatyta negimusių kūdikių laidojimo tvarka.”

Negimusio kūdikio palaikų laidojimas jau vyksta Kaune, Ukmergėje, Šiluvoje. Palaikai įdedami į urną, kunigas laiko Šv. Mišias, laidojama šeimos kapavietėje arba tam skirtoje vietoje, pvz., Ukmergės savivaldybė yra skyrusi laidojimo vietą kapinėse. Kūdikiai yra laidojami šalia Stardinio ligoninės, Šv. Alberto bažnyčios šventoriuje. Rygoje  jau 10 metų yra „Sielų sodas” – bendra negimusių kūdikių laidojimo vieta. Lenkijoje vyskupai kartą metuose laiko Šv. Mišias ir laidoja bendrame kape negimusius kūdikius.

 

Negimusių kūdikių kapinaitėse palaidoti pirmieji embrionai:

*https://www.gzeme.lt/2020/12/24/negimusiu-kudikiu-kapinaitese-palaidoti-pirmieji-embrionai/

 

GYVENIMO IR ŠEIMOS PASAULIS

 

*https://angelusnews.com/news/life-family/funeral-mass-for-640-unborn-children-is-held-in-poland/

 

*https://www.bernardinai.lt/2018-10-17-kudikio-netektis-kokia-pagalba-tevams-siuloma-lietuvoje/

 

*https://m.kauno.diena.lt/raktazodziai/kudikio-laidojimas;