DĖL VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ ŠVENTIMO

Lapkričio 1 d. – pirmadienį -- Visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios katedroje – 10 val. ir 18 val. – bus meldžiamasi už mirusiuosius aukotojų intencija. Lapkričio 1 d. 15 val. Šv. Mišios už mirusiuosius taip pat bus švenčiamos Kaišiadorių miesto kapinėse - prie memorialo Laisvės gynėjams. 

 

Lapkričio 2 d. – antradienį - Vėlines – mirusiųjų minėjimo  diena; Šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10 ir 18 val. Prieš vakaro Šv. Mišias (16 val.) katedroje bus giedamas Rožančius už mirusius.

 

Šv. Mišios už mirusiuosius aukotojų intencijomis katedroje bus švenčiamos ir visą Vėlinių aštuondienį - lapkričio 1-8 d. 

Kviečiame dalyvauti pamaldose - pasimelsti už mirusius artimuosius ir, pagal galimybes, aplankyti kapus.

 

Kaišiadorių parapijoje esančių kapinių lankymas:

 

Lapkričio 2 d.

Vilkiškės - Šv. Mišios 14.00 val.

 

Lapkričio 3 d.

Miežonių kapinės - 11.00 val.

Vilionių kapinės - 11.30 val.

Beištrakių kapinės - 12.00 val.