DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

 

Didžiosios savaitės pamaldų laikas:

 

1. Didįjį Ketvirtadienį Krizmos Mišios - 10 val.

       Krizmos mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais, o kunigai atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami aliejai sakramentams.

2. Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

 

3. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelio malda - 18 val., 19 val. - Kristaus kančios (kryžiaus pagerbimo) pamaldos.

       Didįjį penktadienį katalikams (išskyrus vaikus ir ligonius) privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.

       Didįjį penktadienį katedroje bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

       Kryžiaus kelio maldą transliuos Marijos radijas.

 

4. Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val.

       Didįjį šeštadienį popietiniu laiku (po 12 val.) tikintieji kviečiami aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento.

        Į Velyknakčio pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui ir, pagal poreikį, indą su vandeniu - pašventinimui.

 

5. Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) šv. Mišios - 8 ir 12 val.

 

6. Velykų II dieną (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.