Elektrėnų parapijos bažnyčiai pašventinti varpai (2018)

 

Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Elektrėnų parapijos bažnyčiai buvo pašventinti trys nauji varpai. Varpai nulieti Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) liejykloje Lenkijoje ir dedikuoti Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui.

Mišių liturgijai vadovavo ir varpus pašventino J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Pamaldų pabaigoje pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo Elektrėnų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie varpai rugsėjo mėnesį pasveikins ir popiežių Pranciškų, vykstantį iš Vilniaus į Kauną pro Elektrėnus...

Kol varpai bus iškelti virš bažnyčios - jiems skirtoje vietoje – juos galima apžiūrėti pagrindinėje bažnyčios patalpoje – prie altoriaus.

Ta pačia proga Kaišiadorių vyskupas ir Elektrėnų parapijos klebonas mons. dek. Jonas Sabaliauskas įteikė Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos medalius aktyviausiems parapijos nariams ir rėmėjams.

Plačiau žr. - "Varpų krikštas" - Elektrėnų parapija...

Kurija