Įvyko pirmasis Kaišiadorių parapijos jaunimo susitikimas

2015 m. sausio 23 d. įvyko pirmasis Kaišiadorių parapijos jaunimo susitikimas, ruošiantis Lietuvos Jaunimo dienoms „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“, kuris įvyks 2015 m. birželio 27-28 d.  Alytuje. Susirinko 23 jaunuoliai, kurie pirmojo susitikimo metu, susipažinę vieni su kitais ir prisiminę 2013 m. įvykusias jaunimo dienas „Aš jus draugais vadinu“,  gvildeno temą „Lūkesčiai“.

   Sekantis mūsų susitikimas įvyks vasario 13 d., 19 val.,  Kaišiadorių sielovados centre. Laukiame visų jaunuolių (nuo 14 m.), norinčių važiuoti į Lietuvos jaunimo dienas, atvykstančių į šią pasiruošimo grupę!

Nutraukos patalpintos nuotraukų galerijoje.