Kaišiadorių parapijiečius kviečiame prieš velykinei išpažinčiai!

Dėl karantino negalint tikintiesiems dalyvauti bendruomeninėse Atgailos pamaldose ir atlikti išpažinčių, šiais metais kviečiame parapijiečius individualiai išpažinčiai kiekvieną Gavėnios sekmadienį (pasirinktinai) nuo 17 iki 18 val. Išpažinčių bus klausoma katedroje - klausys kviestiniai kunigai. 

Išpažinčių katedroje taip pat klausoma kiekvieną dieną pusę valandos prieš šv. Mišias.

Kaip nurodo Katalikų Bažnyčios katekizmas, tikintieji privalo "bent kartą per metus atlikti Išpažintį" (kam nekliudo objektyvios priežastys) ir "apie Velykas priimti Šv. Komuniją" (plg. Nr. 2042).  

 

Parapijos klebonas (RJ)